Tiến độ xây dựng Hateco Apollo ngày 26-01-2018

Tiến độ xây dựng Hateco Apollo sẽ được chúng tôi cập nhật thường xuyên và nhanh nhất.

Liên hệ xem trực tiếp dự án: 0912774786

Tiến độ dự án Hateco Xuân Phương

Tiến độ Hateco Xuân Phương tháng 11/2017

Tiến độ Hateco Apollo tháng 10/2017

Tiến độ xây dựng Hateco Apollo ngày 26/01/2018

Tiến độ xây dựng Hateco Apollo tháng 01-2018
Tiến độ xây dựng Hateco Apollo tháng 01-2018
Thi công tầng 3 tòa CT2
Thi công tầng 3 tòa CT2
Thi công tầng 8 tòa CT1B
Thi công tầng 8 tòa CT1B
Thi công tầng 9 tòa CT1A
Thi công tầng 9 tòa CT1A

Trả lời