Tiến độ dự án The K Park Văn Phú tháng 02/2018

Tiến độ dự án The K Park Văn Phú tháng 02/2018

Xem thêm: Tiến độ The K Park 2018 cập nhật liên tục 24/7

Xem thêm: Thông tin dự án The K Park Văn Phú

  • K1 đang xây đến tầng 25
  • K2 đang xây đến tầng 23
  • K3 đang xây đến tầng 20
  • M&E triển khai theo xây sau khoảng 5 tầng
  • Nghiệm thu M&E xong đến đâu thì trát đến đó

Tuần này là có thợ lên làm rồi, qua ngày 15 âm lịch thì mới Full đc các bác ạ

Tiến độ dự án The K Park Văn Phú tháng 02-2018
Tiến độ dự án The K Park Văn Phú tháng 02-2018

Trả lời