Tiến độ dự án chung cư Green Pearl 378 Minh Khai tháng 01/2018

Tiến độ dự án Green Pearl 378 Minh Khai tháng 01/2018

Xem thêm: Tiến độ dự án 378 Minh Khai mới nhất cập nhật liên tục

Xem thêm: Tiến độ chung cư 378 Minh Khai tháng 12/2017

Xem thêm: Tổng quan dự án Green Pearl 378 Minh Khai

TẠI THÁP A (ZONE 1)

+ Bơm cát: đạt 70%

+ Tháo văng chống lớp 1 đạt 100%

+ Đổ bê tông tường tầng hầm B1: đạt 78,5%

TẠI THÁP B (ZONE 2)

+ Đổ bê tông dầm sàn tầng 1 đạt 100%

+ Bơm cát: đạt 90%

TẠI KHU VỰC THƯƠNG MẠI GIỮA 2 TÒA NHÀ (ZONE 3)

+Ép cừ trục X12,Z12 đạt 100%

+ Công tác rút cừ trục Y5

Một số hình ảnh tiến độ công trường:

Công tác lắp dựng cốp pha dầm sàn tầng 1 zone 1
Công tác lắp dựng cốp pha dầm sàn tầng 1 zone 1
Công tác lắp dựng cốp pha dầm sàn tầng 1
Công tác lắp dựng cốp pha dầm sàn tầng 1
Công tác lắp dựng mạch ngừng thi công
Công tác lắp dựng mạch ngừng thi công
Tiến độ chung cư Green Pearl 378 Minh Khai tháng 01/2018
Tiến độ chung cư Green Pearl 378 Minh Khai tháng 01/2018
Tiến độ 378 Minh Khai tháng 01/2018
Tiến độ 378 Minh Khai tháng 01/2018

Trả lời