Thị trường Bất động sản Việt Nam Hưởng Lợi Từ Chính Sách Nguồn Vốn Mới

Thị trường bất động sản Việt Nam đang chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố khác nhau, trong đó chính sách về nguồn vốn đóng vai trò quan trọng. Những thay đổi trong chính sách về phát hành trái phiếu đã tạo ra những tín hiệu tích cực cho thị trường này.

phu long 1 162 1

Một trong những vấn đề “điểm nghẽn” của thị trường bất động sản Việt Nam là nguồn vốn, nhưng giờ đây, dần dần đã được cải thiện. Những điều chỉnh trong chính sách về phát hành trái phiếu đã tạo ra những biến đổi tích cực về nguồn vốn cho thị trường bất động sản. Ví dụ, sau khi Nghị định 08/2023/NĐ-CP được ban hành, thị trường đã ghi nhận những diễn biến và kết quả khả quan.

Theo số liệu từ Bộ Tài chính trong quý 1/2023, tổng khối lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt gần 25 ngàn tỷ đồng. Dù thấp hơn so với cùng kỳ năm trước khoảng 65%, nhưng so với quý trước, nó đã tăng hơn 50%. Đáng chú ý, bất động sản chiếm phần lớn giá trị phát hành trong quý với 24.235 tỷ đồng, tương đương 92% và 7 trong số 8 đợt phát hành của doanh nghiệp nhóm này có tài sản đảm bảo bằng bất động sản hoặc được bảo lãnh từ ngân hàng. Trong quý 2/2023, hoạt động phát hành trái phiếu ghi nhận 3 đợt phát hành trái phiếu thành công với tổng giá trị đạt 4.421 tỷ đồng.

Tin mừng về nỗ lực gỡ vướng, phát triển thị trường bất động sản

Thay đổi trong chính sách về phát hành trái phiếu đang tạo ra những biến chuyển tích cực về nguồn vốn cho thị trường bất động sản Việt Nam. Nghị định 08/2023/NĐ-CP đã mở ra cơ chế mới thúc đẩy thị trường trái phiếu phát triển lành mạnh, là kênh huy động vốn quan trọng cho thị trường bất động sản Việt Nam hiện nay.

Bên cạnh đó, cũng có sự thay đổi tích cực trong chính sách về tín dụng ngân hàng, mà bất động sản đang phụ thuộc phần lớn. Trong 4 tháng gần đây nhất, Ngân hàng Nhà nước đã có 4 đợt giảm lãi suất, điều này đã tác động tích cực và làm giảm lãi suất cho vay. Trong tháng 7/2023, lãi suất vay của các ngân hàng đã giảm rõ rệt, giảm từ 0,4% đến 5,5% so với đầu năm 2023, dao động từ 8,5% đến 11,8%.

Những biến đổi này giúp kích thích tăng trưởng kinh tế và góp phần tích cực cho thị trường bất động sản Việt Nam. Nguồn vốn cho thị trường bất động sản đang trở nên mở rộng hơn, tạo điều kiện cho sự bứt phá trong thời gian tới.

Để thúc đẩy thị trường bất động sản tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong tương lai, các giải pháp sau đây được đề xuất: Tập trung sửa đổi, ban hành các chính sách và Nghị định liên quan đến chuyển nhượng dự án, tính tiền sử dụng đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, và quy hoạch nhà ở xã hội. Những vướng mắc này đang làm giảm tốc độ phát triển của thị trường bất động sản và cần được giải quyết ngay. Cần tăng cường công khai lấy ý kiến về quy trình phê duyệt các thủ tục chuẩn bị đầu tư và các quy trình phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp để rút ngắn thời gian và đảm bảo tính minh bạch. Hỗ trợ doanh nghiệp thông qua giãn, hoãn các khoản nợ vay và thuế cũng như các nghĩa vụ khác của doanh nghiệp. Nghiên cứu cơ chế và chính sách tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn ngoại từ các quỹ đầu tư nước ngoài. Cần xem xét và kiểm soát chặt chẽ hoạt động M&A để tránh tình trạng “thâu tóm” của các nhà đầu tư nước ngoài. Các chương trình xúc tiến đầu tư và hỗ trợ kết nối các nhà đầu tư với doanh nghiệp cần được ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi.