Thành phố Thủ Đức không có Aeon Mall nhưng thành phố Tây Bắc tương lai có tới 2 …

277582143 1909157092600797 2723669769132668998 n 400x888 1Thành phố Thủ Đức không có Aeon Mall nhưng thành phố Tây Bắc tương lai có tới 2 cái lận 🤷