S-Homes Đẩy Mạnh Chiến Lược Tái Cấu Trúc Tài Chính Qua Mua Lại Trái Phiếu

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đầy biến động, CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản S-Homes đã thực hiện một động thái quan trọng trong chiến lược tài chính của mình bằng cách chi gần 235.3 tỷ đồng để mua lại một phần gốc của lô trái phiếu SSHCH2123001. Đây là lô trái phiếu đã được chấp thuận gia hạn vào cuối năm 2023, đánh dấu một bước đi quan trọng trong việc tối ưu hóa cơ cấu vốn và tăng cường khả năng thanh khoản cho công ty.

bat dong san ha noi 17098932325111635522558

Vào ngày 11/03/2024, S-Homes đã thực hiện việc mua lại trái phiếu, với tổng giá trị mua lại là hơn 235.3 tỷ đồng, từ tổng số hơn 1,932.8 tỷ đồng lưu hành. Sau giao dịch, giá trị còn lại của trái phiếu là gần 1,697.5 tỷ đồng. Đây là một phần trong kế hoạch tái cấu trúc tài chính mạnh mẽ, nhằm đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững cho công ty trong tương lai.

Lô trái phiếu SSHCH2123001 được phát hành vào ngày 10/09/2021, với kỳ hạn ban đầu là hai năm và đã được gia hạn thêm hai năm nữa, đến ngày 10/09/2025. Lãi suất được áp dụng là 10%/năm cho 4 kỳ đầu tiên và không thấp hơn 10%/năm cho các kỳ tiếp theo, phản ánh cam kết mạnh mẽ của S-Homes đối với các nhà đầu tư trái phiếu.

Mục đích phát hành trái phiếu là để bổ sung vốn cho hoạt động cung cấp dịch vụ tổng thầu dự án Hòn Rơm, với các tài sản đảm bảo bao gồm cổ phiếu tại CTCP Tập đoàn Sunshine và CTCP Xây dựng SCG, cùng với các tài sản bất động sản và động sản hình thành trong tương lai từ các dự án bất động sản.

Trong giai đoạn gia hạn trái phiếu từ 10/09/2023 đến 10/09/2025, S-Homes đã cam kết thế chấp bất động sản hình thành trong tương lai của dự án Boulevard và bổ sung tài sản đảm bảo là phần vốn góp của Công ty TNHH Bảo Tín Sơn Tùng, thể hiện quyết tâm của S-Homes trong việc bảo vệ quyền lợi cho các nhà đầu tư.

Tổng giá trị phát hành của lô trái phiếu này là 2,400 tỷ đồng, với lãi suất cố định 10%/năm trong 4 kỳ đầu tiên và thả nổi sau đó nhưng không thấp hơn 10%/năm, cho thấy sự cam kết của S-Homes trong việc đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư.

Mục tiêu phát hành trái phiếu là để bổ sung vốn cho hoạt động cung cấp dịch vụ tổng thầu dự án Hòn Rơm, một dự án quan trọng trong danh mục đầu tư của S-Homes. Trái phiếu được đảm bảo bởi cổ phiếu tại CTCP Tập đoàn Sunshine và CTCP Xây dựng SCG, cùng với các tài sản đảm bảo khác như bất động sản và động sản hình thành trong tương lai từ các dự án bất động sản.

Trong giai đoạn gia hạn, S-Homes đã cam kết thế chấp tài sản đảm bảo là bất động sản hình thành trong tương lai của dự án Boulevard và bổ sung tài sản đảm bảo là phần vốn góp của Công ty TNHH Bảo Tín Sơn Tùng, nhấn mạnh vào sự an toàn và minh bạch trong quản lý tài chính.

Trả lời