Luật Kinh Doanh Bất Động Sản 2025: Các Thay Đổi Liên Quan Đến Môi Giới

Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi) chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, và với sự thay đổi này, có nhiều điểm mới ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của Sàn giao dịch bất động sản và các cá nhân tham gia môi giới bất động sản.

Sàn Giao Dịch Bất Động Sản

Theo Bộ Xây dựng, Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi) đã thêm vào các quy định mới, đòi hỏi rằng các Sàn giao dịch bất động sản phải nộp hồ sơ đến cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản cấp tỉnh trước khi họ có thể hoạt động và nhận được giấy phép kinh doanh.moi trg bat dong san

Môi Giới Bất Động Sản

Quy định mới trong Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi) cũng yêu cầu cá nhân tham gia môi giới bất động sản phải đáp ứng một số điều kiện. Cụ thể, họ phải thực hiện hoạt động môi giới trong một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản, chẳng hạn như Sàn giao dịch bất động sản hoặc công ty môi giới bất động sản.

Từ ngày 1/1/2025, điều này có nghĩa là cá nhân sẽ không được phép tự do hoạt động môi giới bất động sản như trước đây. Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi) xóa bỏ quyền cho cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập, như đã quy định trong Khoản 2 Điều 62 của Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014.

Điều Kiện Đối Với Các Cá Nhân Môi Giới Bất Động Sản

Khoản 2 của Điều 61 trong Luật Kinh doanh Bất động sản mới nêu rõ các điều kiện mà cá nhân tham gia hoạt động môi giới bất động sản phải tuân thủ, bao gồm:

  1. Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản: Các cá nhân phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản để thực hiện hoạt động này.
  2. Phải hoạt động trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản: Các cá nhân môi giới bất động sản phải làm việc trong một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản, như Sàn giao dịch bất động sản hoặc công ty môi giới bất động sản.

Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản bao gồm các loại hình sau đây:

  • Dịch Vụ Sàn Giao Dịch Bất Động Sản: Những doanh nghiệp này chuyên về việc tổ chức giao dịch bất động sản giữa người mua và người bán.
  • Dịch Vụ Môi Giới Bất Động Sản: Các công ty môi giới bất động sản giúp người mua và người bán tìm hiểu thị trường và tìm kiếm giao dịch phù hợp.
  • Dịch Vụ Tư Vấn Bất Động Sản: Các doanh nghiệp này cung cấp tư vấn và hỗ trợ về các vấn đề liên quan đến bất động sản.
  • Dịch Vụ Quản Lý Bất Động Sản: Các công ty này quản lý và duy trì các tài sản bất động sản cho chủ sở hữu.

Thù Lao và Hoa Hồng Môi Giới

Theo thống kê của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, cả nước hiện có khoảng 300.000 người tham gia hoạt động môi giới bất động sản, nhưng chỉ có khoảng 30.000 – 40.000 người có chứng chỉ hành nghề.

Các cá nhân tham gia hoạt động môi giới bất động sản thường được hưởng thù lao và hoa hồng từ các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản. Mức thù lao và hoa hồng thường được thỏa thuận và không phụ thuộc vào giá trị của giao dịch môi giới.

Tuy nhiên, theo Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi), tất cả các khoản thù lao và hoa hồng môi giới bất động sản sẽ phải được chuyển khoản. Điều này đòi hỏi việc thanh toán trong các giao dịch bất động sản, bao gồm cả dự án bất động sản, phải được thực hiện theo thoả thuận trong hợp đồng và tuân thủ quy định của pháp luật.

Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi) năm 2023 đã thay đổi một số quy định liên quan đến hoạt động môi giới bất động sản và Sàn giao dịch bất động sản. Các cá nhân tham gia hoạt động môi giới bất động sản phải đáp ứng các điều kiện mới và hoạt động trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản. Ngoài ra, việc chuyển khoản trở thành bắt buộc cho các khoản thù lao và hoa hồng môi giới bất động sản. Điều này sẽ có tác động lớn đến cách mà hoạt động môi giới bất động sản được thực hiện trong tương lai.

Trả lời