Luật Kinh doanh Bất động sản 2023 – Đổi Mới để Minh Bạch và Phát Triển Bền Vững

Ngày 28/11/2023 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng cho thị trường bất động sản Việt Nam khi Quốc hội chính thức thông qua Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2023. Luật mới này, bao gồm 10 chương và 83 điều, sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2025. Được kỳ vọng sẽ mang lại những tác động sâu rộng đến thị trường, luật mới nhằm mục tiêu tháo gỡ những vướng mắc và chồng chéo giữa các quy định hiện hành, đồng thời thúc đẩy một thị trường phát triển lành mạnh và bền vững.03 2589

Luật Kinh doanh Bất động sản 2023 được thiết kế để phản ánh và thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước trong việc phát triển và quản lý chặt chẽ thị trường bất động sản. Việc sửa đổi luật cũ từ năm 2014 là cần thiết để phù hợp với tình hình thực tế, qua đó giảm thiểu các hạn chế, đồng thời bảo đảm tính hợp hiến và sự thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Một trong những đổi mới quan trọng của Luật Kinh doanh Bất động sản 2023 là việc phân cấp, phân quyền rõ ràng hơn trong quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản, cùng với việc cải cách thủ tục hành chính. Điều này không những giúp cho thị trường hoạt động hiệu quả hơn mà còn tăng cường vai trò của chính quyền địa phương trong việc quản lý các dự án.

Các chuyên gia từ CBRE Việt Nam và Công ty Luật DIMAC nhận định, luật mới đã thu hẹp phạm vi điều chỉnh so với phiên bản cũ, qua đó giải quyết tình trạng chồng lấn phạm vi điều chỉnh với các luật liên quan như Luật Đất đai, Luật Nhà ở, và Luật Đầu tư. Điều này góp phần làm giảm những xung đột pháp lý và tăng cường sự rõ ràng trong quản lý thị trường.

Nổi bật trong số các quy định mới, luật đặt ra giới hạn mức đặt cọc không quá 5% giá bán hoặc thuê mua nhà ở, nhằm bảo vệ quyền lợi cho người mua và giảm thiểu rủi ro. Đồng thời, chủ đầu tư dự án phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai với Nhà nước trước khi có thể đưa nhà ở và công trình xây dựng vào kinh doanh. Luật cũng mở ra quyền lựa chọn cho bên mua về việc có yêu cầu bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư hay không, tạo điều kiện linh hoạt và thân thiện hơn cho người tiêu dùng.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng, ông Nguyễn Văn Sinh, nhấn mạnh rằng luật mới sẽ giúp điều tiết thị trường bất động sản một cách hiệu quả, giải quyết các vấn đề mất cân đối và thể hiện vai trò dẫn dắt của Nhà nước trong việc quản lý thị trường. Điều này không chỉ cần thiết trong bối cảnh thị trường có những biến động mà còn đóng góp vào việc tạo dựng một môi trường đầu tư minh bạch và bền vững.

Luật Kinh doanh Bất động sản 2023 mở ra một giai đoạn mới cho thị trường bất động sản Việt Nam, hứa hẹn mang lại nhiều cơ hội phát triển cũng như thách thức. Điều quan trọng là các nhà phát triển, nhà đầu tư và chính sách gia cần hiểu rõ và thích ứng với những quy định mới để tối đa hóa lợi ích và đảm bảo sự phát triển lành mạnh của thị trường trong dài hạn.

Trả lời