Doanh Nghiệp Bất Động Sản Vẫn Đối Mặt Với Khó Khăn và Tình Trạng Cắt Giảm Nhân Sự Trong Nửa Đầu Năm 2023

Bộ Xây dựng đã công bố báo cáo về tình hình thị trường bất động sản gần đây, trong đó nêu rõ rằng các doanh nghiệp bất động sản vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trong nửa đầu năm 2023.

Theo báo cáo, số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản đã giảm đáng kể, chỉ còn 4.725 doanh nghiệp mới thành lập, giảm 45,01% so với năm 2022. Đồng thời, số doanh nghiệp giải thể và ngừng kinh doanh có thời hạn đã tăng lần lượt là 1.286 (tăng 7,7%) và 3.705 (tăng 47,4%) so với năm trước. Các con số này được Bộ Xây dựng trích dẫn từ Cục Đăng ký kinh doanh thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.batdonsan 2023

Đáng chú ý, tình trạng cắt giảm nhân sự vẫn đang diễn ra tại các doanh nghiệp bất động sản, không chỉ ở các công ty nhỏ mà còn ở các tập đoàn lớn như Tập đoàn Đất Xanh, Đất Xanh Services, và Công ty cổ phần Vinhomes.

Báo cáo của Bộ Xây dựng cũng cho biết rằng hoạt động của doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản đang gặp nhiều khó khăn và thách thức. Các vấn đề liên quan đến pháp lý dự án, quy hoạch sử dụng đất, và cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương vẫn còn chưa được giải quyết một cách đầy đủ và đồng bộ.

Khó khăn trong việc tiếp cận vốn vay tín dụng và thiếu vốn để thực hiện dự án cũng là một trong những vấn đề gặp phải. Mặt bằng lãi suất tín dụng đã được điều chỉnh giảm nhiều lần trong năm, và Ngân hàng Nhà nước đã tích cực hỗ trợ cho vay đối với các dự án bất động sản. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng.

Bộ Xây dựng cũng thông báo rằng mặc dù đã có các biện pháp quyết liệt để thúc đẩy sản xuất và kinh doanh cho doanh nghiệp, còn có nhiều vướng mắc về pháp luật liên quan đến đất đai, thủ tục giao đất, và giải phóng mặt bằng. Các vấn đề này vẫn còn chậm trong việc giải quyết tại nhiều địa phương và dự án.

Tổng hợp lại, tình hình thị trường bất động sản trong nửa đầu năm 2023 vẫn đang gặp nhiều khó khăn và thách thức, đặc biệt về vấn đề nhân sự và vốn đầu tư. Các biện pháp đã được đưa ra nhằm giải quyết tình hình này, nhưng vẫn còn cần thêm sự phối hợp và cải thiện pháp luật để thúc đẩy sự phát triển của ngành bất động sản.

Trả lời