Đính chính, thu hồi sổ đỏ được hiểu như thế nào?

Đính chính, thu hồi sổ đỏ được hiểu như thế nào?

Hỏi:

Quy định “giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng diện tích đất phải đính chính thu hồi theo Điểm d, Khoản 2, Điều 106 Luật Đất đai 2013” được hiểu như thế nào? ông Lê Nguyên Đức (Đà Nẵng).

Ông Đức cho biết, hiện nay các cơ quan địa chính nhà đất áp dụng không thống nhất về việc đính chính thu hồi Giấy chứng nhận cấp không đúng diện tích đất. Do đó, ông đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường giải thích rõ từ ngữ trên theo quy định của Luật Đất đai.

“Trường hợp 1, trong hồ sơ địa chính lưu trữ thực trạng thửa đất thể hiện 80m2, Giấy chứng nhận cấp vẫn 80m2, tuy nhiên khi bị khiếu nại, Phòng Tài nguyên và Môi trường lên đo đạc thực tế 85m2; hoặc hồ sơ địa chính 80m2 nhưng trong Giấy chứng nhận phát hiện ghi 85m2. Trường hợp 2, trong hồ sơ địa chính xác lập ban đầu, thửa đất đo đạc 80m2, Giấy chứng nhận đã cấp vẫn 80m2, kiểm tra đo đạc thực tế vẫn đúng 80m2. Khi bị nhà liền kề khiếu nại ranh giới chồng lấn, Phòng Tài nguyên và Môi trường cho rằng thu hồi đính chính Giấy chứng nhận đã cấp sau áp dụng điều luật trên Giấy chứng nhận cấp không đúng diện tích đất như trên. Vậy trường hợp nào phải đính chính thu hồi và trường hợp nào phải phân xử tại tòa án theo đúng thẩm quyền và đúng pháp luật?”, ông Đức hỏi.

Gửi câu hỏi cho chúng tôi tại hòm thư: thanhtrungnguyen267@gmail.com

Đính chính, thu hồi sổ đỏ được hiểu như thế nào
Đính chính, thu hồi sổ đỏ được hiểu như thế nào

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Điều 106 của Luật Đất đai quy định, Giấy chứng nhận đã cấp không đúng diện tích là trường hợp diện tích đã được cấp Giấy chứng nhận không đúng với diện tích thực tế đang sử dụng có đủ điều kiện cấp giấy theo quy định của pháp luật (cấp thiếu hoặc cấp thừa diện tích). Đối với trường hợp này, Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp để cấp lại theo đúng quy định tại Khoản 1, Điều 106 mà không thuộc trường hợp đính chính Giấy chứng nhận đã cấp (quy định tại Khoản 2, Điều 106).

Đối với trường hợp trong quá trình viết Giấy chứng nhận có sai sót trong việc ghi thông tin vào Giấy chứng nhận về diện tích của người được cấp Giấy chứng nhận so với diện tích mà người sử dụng đất đã kê khai, được UBND cấp xã và Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận thì chỉ cần đính chính sai sót mà không phải thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp.

Cụ thể 2 trường hợp ông Đức dẫn chứng, trường hợp thứ nhất Giấy chứng nhận đã cấp không đủ diện tích thực tế sử dụng do sai số trong đo đạc nên sẽ thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp đó cấp đổi lại Giấy chứng nhận mới theo thủ tục quy định tại Điều 76 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Còn trường hợp thứ hai Giấy chứng nhận đã cấp đúng diện tích thực tế sử dụng nên không bị thu hồi, đính chính.

Nguồn: batdongsan.com.vn

Trả lời