Điều kiện mua nhà ở xã hội là gì ?

Ai đủ điều kiện mua nhà ở xã hội?

Các đối tượng được mua nhà ở xã hội được quy định tại điều 49, điều 50 Luật Nhà ở năm 2014; và hướng dẫn bởi điều 52 Nghị định 99/2015/NĐ-CP. Theo đó, có 8 đối tượng được mua nhà ở xã hội; nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 51 Luật Nhà ở năm 2014.

>> Xem thêm về nhà ở xã hội 

Lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội trong năm 2018 là 5%

Bên trong căn hộ mẫu dự án nhà ở xã hội. Ảnh minh họa

1. Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;

2. Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn;

3. Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;

4. Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;

5. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;

6. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

7. Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 81 của Luật này;

8. Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.”

Xem thêm: Lãi suất cho vay nhà ở xã hội là bao nhiêu

Lưu ý khi mua nhà ở xã hội

Có 2 đối tượng thuộc Điều 49 Luật Nhà ở nhưng không được mua nhà ở xã hội là:

“Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập” chỉ được thuê nhà ở xã hội trong thời gian học tập.

“Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu” sẽ được hỗ trợ để xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa hoặc giao đất ở có miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc tặng nhà ở.

Xem thêm: Những điểm cần lưu ý trong luật kinh doanh bất động sản mới

1 thoughts on “Điều kiện mua nhà ở xã hội là gì ?

  1. MINH KIÊN says:

    Mình có được nhà cho đứng tên một miếng đất ở tỉnh, thì có được mua nhà ở xã hội khi sống và làm việc ở tp Hồ Chí Minh không ạ. Xin cảm ơn ạ

Trả lời