Đắng lòng. Rất nhiều AE sales ôm hàng Vin Hưng Yên (Vinhomes The Empire) mua vào…

286964305 560213495705015 547466795355796402 n

Đắng lòng. Rất nhiều AE sales ôm hàng Vin Hưng Yên (Vinhomes The Empire) mua vào chênh 1,5-2 tỷ. Giờ cắt lỗ không chênh mà chưa bán được.
Kiếm củi 3 năm thiêu 1h