BĐS An Gia (AGG) Bị Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính 92,5 triệu đồng

batds

Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Bất Động Sản An Gia (AGG) vừa bị Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt là 92,5 triệu đồng. Hành vi vi phạm bao gồm việc không công bố thông tin và công bố thông tin không đúng thời hạn đối với các tài liệu theo quy định.

Cụ Thể:

  • An Gia không công bố thông tin về các tài liệu như báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu năm 2020, 2021; Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất soát xét bán niên năm 2021; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên năm 2021; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020; Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2022.
  • Công ty cũng công bố không đúng thời hạn đối với các tài liệu như Báo cáo tài chính bán niên năm 2022; Báo cáo định kỳ tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2021, 2022; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên năm 2021, 2022; Kết quả chào bán trái phiếu mã AGGH2122001; Báo cáo tài chính bán niên 2023.

Xử Phạt:

  • Với tình tiết vi phạm lặp đi lặp lại, An Gia bị xử phạt 92,5 triệu đồng.

Thay Đổi Trong Công Ty:

  • Hội đồng quản trị của An Gia đã quyết định miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc bà Huỳnh Thị Kim Ánh, bắt đầu từ ngày 28/12/2023.

Thông Tin Kinh Doanh:

  • Trong năm 2023, công ty dự kiến đạt doanh thu khoảng 3.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ dự kiến đạt 135 tỷ đồng.
  • Doanh thu chủ yếu đến từ việc bàn giao khu phức hợp Westgate với quy mô hơn 2.000 sản phẩm tại Bình Chánh.
  • Trong năm 2024, công ty có 778 tỷ đồng nợ phải trả, bao gồm 317 tỷ đồng nợ vay trái phiếu và 461 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn phục vụ cho vốn lưu động. Công ty dự kiến sẽ sử dụng nguồn tiền từ việc thu tiền theo tiến độ đối với các sản phẩm đã bán và tiếp tục triển khai kế hoạch kinh doanh tại The Standard Bình Dương cùng với dòng tiền từ việc triển khai mở bán dự án The Gió Bình Dương.

Trả lời