Có được kinh doanh BĐS khi không có văn phòng đại diện tại Việt Nam?

Có được kinh doanh BĐS khi không có văn phòng đại diện tại Việt Nam?

Hỏi:

Tôi đang làm việc cho một công ty Hàn Quốc nhưng công ty này không có văn phòng đại diện tại Việt Nam. Xin hỏi, nếu công ty tôi muốn mua bất động sản (cụ thể là căn hộ condotel); sau đó bán hoặc cho người nước ngoài thuê lại thì có được không?

(Phạm Nữ Kiều Oanh)

Gửi câu hỏi về cho chúng tôi theo hòm thư: thanhtrungnguyen267@gmail.com

Hoạt động kinh doanh bất động sản tại Việt Nam của các cá nhân, tổ chức nước ngoài được quy định tại Khoản 1, Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản.
Hoạt động kinh doanh bất động sản tại Việt Nam của các cá nhân, tổ chức nước ngoài
được quy định tại Khoản 1, Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản.

Trả lời:

Khoản 1, Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản có nêu quy định; để được kinh doanh bất động sản, các tổ chức, cá nhân phải thành lập doanh nghiệp; hoặc hợp tác xã và có vốn pháp định từ 20 tỷ đồng trở lên; trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này.

Đối chiếu với quy định nói trên; để được kinh doanh bất động sản tại Việt Nam thì tổ chức, cá nhân nước ngoài phải thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đồng thời, cá nhân, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh bất động sản theo các hình thức quy định tại Khoản 3, Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản. Việc mua, thuê, thuê mua bất động sản cũng được quy định cụ thể tại Khoản 2, Điều 14 Luật Kinh doanh bất động sản.

Bộ Xây dựng

Trả lời