Tổ chức hội nghị nhà chung cư cần điều kiện gì?

Tổ chức hội nghị nhà chung cư cần điều kiện gì?

Hỏi:

Chung cư nơi tôi ở chưa thành lập Ban quản trị. Mặc dù chúng tôi đã tổ chức hội nghị chung cư 2 lần để bầu Ban quản trị nhưng không được UBND quận công nhận vì số người đi bầu chưa đạt 50%. Vậy xin hỏi, để được công nhận cần điều kiện gì? Nguyễn Phạm Khánh Vân (Quận Gò Vấp, Tp.HCM)

Gửi câu hỏi cho chúng tôi theo hòm thư: thanhtrungnguyen267@gmail.com

Đối với hội nghị của tòa nhà chung cư phải có tối thiểu 75% đại diện
Đối với hội nghị của tòa nhà chung cư phải có tối thiểu 75% đại diện

Trả lời:

Quy định về điều kiện để tổ chức hội nghị nhà chung cư đã được nêu rõ tại Điều 13 Thông tư 02 ngày 15-2-2016 do Bộ Xây dựng ban hành. Theo đó, hội nghị của tòa nhà chung cư phải được tổ chức trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày nhà chung cư đó được bàn giao đưa vào sử dụng và có tối thiểu 50% số căn hộ đã được bàn giao (bao gồm cả số căn hộ chủ đầu tư giữ lại không bán).

Còn về điều kiện về số lượng người tham dự cuộc họp hội nghị nhà chung cư lần đầu: Đối với hội nghị của tòa nhà chung cư phải có tối thiểu 75% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao tham dự. Nếu triệu tập hội nghị lần đầu mà không đủ 75% đại diện chủ sở hữu căn hộ tham dự thì triệu tập hội nghị lần thứ hai khi có tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao tham dự. Trong trường hợp triệu tập hội nghị lần thứ hai mà không có đủ số người tham dự theo quy định tại thời điểm này, chủ đầu tư đề nghị UBND phường nơi có nhà chung cư tổ chức hội nghị.

Trong thời hạn 30 ngày, tính từ ngày nhận được đơn của đại diện chủ sở hữu căn hộ hoặc nhận được văn bản đề nghị của chủ đầu tư, UBND cấp phường có trách nhiệm tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu. Kết quả của hội nghị nhà chung cư lần đầu do UBND cấp phường tổ chức có giá trị áp dụng đối với các chủ sở hữu, người đang sử dụng nhà chung cư như hội nghị nhà chung cư do chủ đầu tư tổ chức.

Theo quy định, tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu được tổ chức khi nhà chung cư được bàn giao đưa vào sử dụng và có ít nhất 50% số căn hộ đã được bàn giao trong thời hạn 12 tháng. Nếu quá thời hạn 12 tháng thì hội nghị nhà chung cư lần đầu sẽ do UBND cấp phường tổ chức.

Nguồn: batdongsan.com.vn

Trả lời