Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Trong đó, quy định cụ thể, chi phí đầu tư xây dựng phải được tính đủ, tính đúng cho từng công trình, dự án, gói thầu xây dựng.

Đồng thời, chi phí đầu tư xây dựng phải phù hợp với chỉ dẫn kỹ thuật, yêu cầu thiết kế, điều kiện xây dựng, mặt bằng giá thị trường vào thời điểm xác định chi phí và khu vực trển khai công trình.

Nghị định trên quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, bao gồm tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán gói thầu xây dựng, dự toán xây dựng, định mức xây dựng, chỉ số giá xây dựng, giá xây dựng, thanh toán và quyết toán hợp đồng xây dựng, chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; quyết toán và thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình; quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư, người quyết định đầu tư, nhà thầu tư vấn và nhà thầu xây dựng trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng nêu rõ, việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng được tiến hành theo nguyên tắc phải đảm bảo mục tiêu đầu tư, hiệu quả dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và phù hợp với trình tự đầu tư xây dựng theo đúng quy định tại Khoản 1, Điều 50, Luật Xây dựng và nguồn vốn sử dụng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Ảnh minh họa

Theo đó, Nhà nước tiến hành quản lý chi phí đầu tư xây dựng bằng việc ban hành, hướng dẫn, kiểm tra việc thực thi những quy định pháp luật; đồng thời, hướng dẫn phương pháp lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Đặc biệt, chủ đầu tư chịu trách nhiệm quản lý chi phí đầu tư xây dựng kể từ giai đoạn chuẩn bị dự án tới khi kết thúc xây dựng, đưa công trình của dự án vào sử dụng, khai thác trong phạm vi tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt bao gồm cả trường hợp tổng mức đầu tư đã được điều chỉnh theo quy định. Chủ đầu tư được thuê cá nhân, tổ chức tư vấn quản lý chi phí đủ điều kiện năng lực theo đúng quy định tại Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng để lập, kiểm soát, thẩm tra và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Nghị định này cho thấy, việc thanh tra, kiểm toán, kiểm tra chi phí đầu tư xây dựng phải được tiến hành theo các căn cứ, cách thức, nội dung, thời điểm xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán gói thầu xây dựng, dự toán xây dựng, định mức xây dựng, chỉ số giá xây dựng, giá xây dựng của công trình đã được người quyết định đầu tư, chủ đầu tư thống nhất dùng phù hợp với các giai đoạn của quá trình hình thành chi phí theo đúng quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong Nghị định này.

(Theo Chính phủ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.