Bất Động Sản Đối Diện Áp Lực Trả Nợ Trái Phiếu

Screenshot 3 3

Tình hình thị trường bất động sản và chất lượng tín dụng của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này đang đối diện với một loạt thách thức. Vấn đề tổ chức phát hành trái phiếu cũng đang gặp khó khăn, và chủ đầu tư có thể gặp khó khăn trong việc tạo ra nguồn tiền mới để thực hiện các khoản nợ.

Báo cáo thị trường trái phiếu tháng 11 của FiinGroup cho biết thị trường này vẫn duy trì sự sôi động, với tổng giá trị phát hành đạt 38,6 nghìn tỷ đồng, trong đó hơn 90% là trái phiếu riêng lẻ.

Điều này đã là tháng thứ 6 liên tiếp mà tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp vượt mức 29 nghìn tỷ đồng, sau giai đoạn trầm lắng chủ yếu trong nửa đầu năm. Tính tổng cộng trong 11 tháng, tổng giá trị phát hành trái phiếu, bao gồm cả trái phiếu riêng lẻ và chào bán ra công chúng, đã đạt 252,9 nghìn tỷ đồng. Trong đó, trái phiếu riêng lẻ đạt 227,8 nghìn tỷ đồng và phát hành ra công chúng đạt 25,1 nghìn tỷ đồng.

Mặc dù chỉ hồi phục từ tháng 6, tổng giá trị phát hành trái phiếu trong 11 tháng năm nay đã đạt khoảng 80% so với tổng giá trị phát hành cả năm 2022.

Trong ngành ngân hàng, vẫn là tổ chức phát hành lớn nhất trong 11 tháng qua với giá trị phát hành đạt 120 nghìn tỷ đồng, chiếm 47,5%. Ngành bất động sản đứng thứ hai với 83 nghìn tỷ đồng, chiếm 32,8%. Các công ty chứng khoán, doanh nghiệp xây dựng và vật liệu, cùng với các ngành khác cũng góp phần vào thị trường.

Trong trường hợp trái phiếu bất động sản, lãi suất coupon ổn định ở mức trung bình 11,92%, với kỳ hạn trung bình là 3,65 năm. Tuy nhiên, lãi suất huy động trái phiếu bất động sản có sự biến động lớn từ 6% đến 14,5%, phụ thuộc vào chất lượng tổ chức phát hành và yếu tố cấu trúc thương vụ.

Cần chú ý rằng, áp lực trả nợ trái phiếu đang gia tăng và đến hạn vào năm 2024, FiinGroup ghi nhận tổng giá trị thanh toán trái phiếu, bao gồm cả gốc và lãi, lên đến 376,5 nghìn tỷ đồng.

Nhóm ngành bất động sản đang đối mặt với áp lực lớn về trả nợ trái phiếu. Vì tình hình thị trường bất động sản hiện tại và chất lượng tín dụng của các tổ chức phát hành còn yếu, nên chủ đầu tư có thể gặp khó khăn trong việc tạo dòng tiền mới để thực hiện các khoản nợ.

Chính phủ và Bộ Tài chính hiện đang xem xét khả năng tạo ra cơ chế cho phép tiếp tục giãn hoãn thanh toán trái phiếu riêng lẻ theo Nghị định 08, cùng với các giải pháp khác nhằm tháo gỡ các vấn đề pháp lý trong dự án bất động sản, nhằm khôi phục thị trường. Từng bước, các biện pháp này sẽ cải thiện tình hình và sự phục hồi của các doanh nghiệp.

Hơn nữa, tỷ lệ vi phạm nghĩa vụ trả nợ trái phiếu tiếp tục tăng. Riêng với trái phiếu bất động sản, tỷ lệ vi phạm nghĩa vụ nợ là 22,67% vào giữa tháng 11/2023 trong tổng số 422 nghìn tỷ đồng trái phiếu bất động sản đang lưu hành.

Trả lời