>

Tỉnh Khác

Sắp sếp theo:  

Khu đô thị Việt Hàn City

Đất Nền

              Khu đô thị Việt Hàn City là dự án nhà ở có quy mô lớn được xây dựng tại thị xã Phổ Yên…

Chi tiết
75 - 350 m2