>

Nhiều chi phí bên trong căn hộ và giá thành gây tranh cãi

doanh nghiệp xây dựng “rẻ hơn tiền thuê nhà … Giá nhà tăng chỉ và trường hợp bất thường, ” người dân đang” trục lợi công ty vun đắp “chống lại … Trong một cuộc đàm luận về dự luật thuế giảm 70% , các xung đột về giá thành của những căn hộ cho thuê công cộng 10 năm sở…

Xem thêm

Giá tiền vun đắp thực tại mà không thật – Nhà thầu cho thuê tư nhân

[Phóng viên bản tin kinh tế châu Á] Nó được chỉ ra rằng những nhà khai thác cá nhân đang bị phân biệt đối xử trong thị trường nhà ở cho thuê. Để xúc tiến chính sách của chính phủ để mở mang nhà ở cho thuê, người ta đề cập rằng việc thực…

Xem thêm