>

Archives

Nhà ở xã hội thượng thanh

            Khu nhà ở xã hội thượng thanh vừa qua đã đón nhận giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh quy hoạch 1/500 và đấu nối hạ tầng. Trong tương lai không xa một khu…

Xem thêm